Phân phối

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Email
1 Đại Lý 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 tongkhopinmattroi@gmail.com
2 Đại Lý 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 tongkhopinmattroi@gmail.com
3 Đại Lý 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 tongkhopinmattroi@gmail.com
4 Đại Lý 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 tongkhopinmattroi@gmail.com